روش راست‌چین کردن یا چپ‌چین کردن خط پاورقی در انواع برنامه‌های ورد word:

یکی از مواردی که به وفور در تایپ مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتب… با ان مواجه خواهیم شد، این است که با توجه به موارد زیر لازم میشه که خط پاورقی را راست‌چین یا چپ‌چین کنیم: – متن پاورقی وقتی فارسی باشد، باید خط ادامه مطلب…